Volonterski centar Split

Završno događanje projekta "Skrb po starijima u PPDS-u kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice" održano je 2. listopada 2013. u hotelu International u Zagrebu.

Na završnom događanju sudjelovalo je 126 osoba - predstavnika Ministarstva socijalne politike i mladih, potpisnika i provoditelja Programa Pomoći u kući i Dnevni boravak i pomoć u kući, civilnog sektora i medija.

Svrha završnog događanja bila je predstaviti rezultate projekta, razmijeniti iskustva među dionicima, kao i donijeti zaključke o relevantnim pitanjima za unaprijeđenje volonterstva u skrbi za starije.

Završno događanje otvorila je Nives Ivelja, direktorica udruge Mi, koja je i predstavila provedene projektne aktivnosti, kao i dosadašnje rezultate projekta.
Sve pristune je u ime suradnika na projektu - Ministarstva socijalne politike i mladih i ministrice Milanke Opačić pozdravila pomoćnica Ministrice magistra Iva Prpić koja je u svom obraćanju prisutnima naglasila važnost brige o starijima i doprinosa koji mogu dati volonteri, poglavito u ruralnim, nerazvijenim područjima i područjima od posebne državne skrbi.

Završno događanje nudilo je dovoljno prostora za razmjenu iskustava među volonterima i organizatorima volontiranja koji su istaknuli neke izazove s kojima se susreću, poput nepristupačnog terena na kojima se nalaze korisnici, poteškoće u pronalasku i motiviranju volontera, ali i neizvjesnu financijsku situcaiju.

Svi sudionici aktivno su sujdelovali u radu triju malih skupina donoseći zaključke o temama koji se direktno tiču Programa Pomoći u kući i Dnevnog boravka i pomoći u kući te uključivanja volontera.

Teme su bile: 1. Međusektorska suradnja u volonterstvu
                     2. Volonterske akcije u zajednici - iskustva i mogućnosti
                     3. Motivacija volontera na PPDS-u.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.