Volonterski centar Split

Volonterski centar Split udruge MI raspisuje

NATJEČAJ

za potporu kroz tradicionalnu humanitarnu akciju potpore jednoj nevladinoj organizaciji na ovogodišnjim 16. Danima volonterskog rada u svibnju (16., 17. i 18. 5. 2013.).

Pravo prijave na natječaj imaju nevladine organizacije koje provode akcije od šire društvene koristi
ili imaju trenutnu važnu potrebu koju pokušavaju riješiti.

Prijave za potporu kojom će se financirati redovne aktivnosti neće se moći prihvatiti.

Ispunjen obrazac s popratnim materijalima (fotografije, reklamni materijal...) poslati poštom zaključno s 26.4.2013. na adresu udruge MI, Sinjska 7/II, Split.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.