Volonterski centar Split

Volonterski centar Split udruge MI raspisuje

NATJEČAJ

za potporu kroz tradicionalnu humanitarnu akciju potpore jednoj nevladinoj organizaciji na ovogodišnjim 16. Danima volonterskog rada u svibnju (16., 17. i 18. 5. 2013.).

Pravo prijave na natječaj imaju nevladine organizacije koje provode akcije od šire društvene koristi
ili imaju trenutnu važnu potrebu koju pokušavaju riješiti.

Prijave za potporu kojom će se financirati redovne aktivnosti neće se moći prihvatiti.

Ispunjen obrazac s popratnim materijalima (fotografije, reklamni materijal...) poslati poštom zaključno s 26.4.2013. na adresu udruge MI, Sinjska 7/II, Split.