Volonterski centar Split

Na prostoru Udruge za terapijsko jahanje „Pegaz“ Rijeka, dana 8.,9. i 10.veljače, od 9  do 18 sati održat će se program edukacije volontera, zasnovan na identifikaciji potrebe za uključivanjem volontera u avanturno-pedagoške i terapijske turističke programe „HO-PE-TOUR“, koji se temelje na aktivnostima i terapiji pomoću konja.

»HO-PE-TOUR« (Horses-Pedagogics-Tourism) je nova robna marka, stvorena u okviru projekta PEDO TUR, sufinanciranog od strane IPA SI-HR 2007.-2013. Svrha robne marke „HO-PE-TOUR“ je postaviti standarde te široj javnosti i ciljanim skupinama predstaviti i približiti inovativne turističke usluge, posebno prilagođene djeci, mladima, osobama s invaliditetom i obiteljima.

Polaznici edukacije će steći osnovna znanja koja će im omogućiti aktivno sudjelovanje i kvalitetnu pomoć stručnom timu, uključenom u izvođenje programa HO-PE-TOUR. U programu ima 20 slobodnih mjesta. Sudjelovati mogu polaznici iz Slovenije i Hrvatske. Program traje 50 školskih sati i izvodi se u obliku predavanja i praktičnih radionica.

Više informacija i prijavnice na LINKU


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.