Ministarstvo socijalne politike i mladih otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu, s Konačnim prijedlogom zakona. Ovo je posljednje internetsko savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona nakon široke rasprave provedene kroz rad Stručne radne skupine za izradu Nacrta, sastanaka s Hrvatskom mrežom volonterskih centara te Javne rasprave o Zakonu.

Predloženi tekst rezultat je dugotrajnog usuglašavanja s dionicima i ima za cilj uskladiti odredbe o volonterstvu u Hrvatskoj s pravilima i vrijednostima Europske unije, ojačati zaštitu volontera, olakšati organiziranje i provođenje volontiranja kao i volontiranje per se, smanjiti administrativne prepreke volontiranju te osigurati instrumente za vrednovanje volontiranja i priznavanje kompetencija, vještina i iskustva stečenog volontiranjem.  Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu kojeg je Ministarstvo izradilo uz savjetovanje s nadležnim tijelima državne uprave i organizacijama civilnog društva.Javna rasprava otvorena je do 20. prosinca 2012. godine.

Više informacija možete pronaći na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.