Volonterski centar Split

ured-za-udrugeNovi IPA projekt "Skrb o starijima u područjima posebne državne skrbi kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice" kojem je nositelj Udruga Mi-Volonterski centar Split u partnerstvu s Udrugom Smart iz Rijeke, Volonterskim centrom iz Osijeka i Volonterskim centrom iz Zagreba bit će sufinanciran u iznosu od 4.294  eura od strane Ureda za udruge RH. Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu donesena je druga Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2012. godinu, za koje je zahtjev podnesen u razdoblju od 23. svibnja do 3. srpnja 2012. Odluka o sufinanciranju je objavljena na službenim stranicama Ured za udruge.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.