Volonterski centar Split

"Skrb o starijima u PPDS-u kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice" naziv je novog IPA projekta kojeg će provoditi Udruga Mi, Volonterski centar Split u partnerstvu sa Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom SMART iz Rijeke.

Cilj projekta je: povećati socijalnu uključenost i kvalitetu socijalnih usluga za starije u zajednici u područjima od posebne državne skrbi putem mobiliziranja zajednice, učinkovitog menadžmenta volontera i među-sektorske suradnje. A u fokusu projekta su: ojačani kapaciteti udruga za provedbu inovativnih socijalnih usluga na lokalnom nivou čime će se doprinijeti uspostavi modela socijalnog ugovaranja te unaprijeđeni programi njege za starije putem razvijanja menedžmenta volontera, kao i znanja, vještina i stavova s ciljem deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici za starije.

Ukupna vrijednost projekta je 123.695.53 EUR.