Volonterski centar Split

"Skrb o starijima u PPDS-u kroz volonterski rad i sudjelovanje zajednice" naziv je novog IPA projekta kojeg će provoditi Udruga Mi, Volonterski centar Split u partnerstvu sa Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom SMART iz Rijeke.

Cilj projekta je: povećati socijalnu uključenost i kvalitetu socijalnih usluga za starije u zajednici u područjima od posebne državne skrbi putem mobiliziranja zajednice, učinkovitog menadžmenta volontera i među-sektorske suradnje. A u fokusu projekta su: ojačani kapaciteti udruga za provedbu inovativnih socijalnih usluga na lokalnom nivou čime će se doprinijeti uspostavi modela socijalnog ugovaranja te unaprijeđeni programi njege za starije putem razvijanja menedžmenta volontera, kao i znanja, vještina i stavova s ciljem deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici za starije.

Ukupna vrijednost projekta je 123.695.53 EUR. 


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.