Volonterski centar Split

26. travnja Odbor za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta glasao je o izvještaju o priznavanju i promidžbi aktivnosti prekograničnog volontiranja u Europskoj uniji. Zaključeno je da je volontiranje način kako osobe mogu ostati aktivne u društvu, u kontaktu s poslovnim svijetom te čak pomoći pri pronalaženju posla.

Izvještaj predviđa uspostavu Europskog portala vještina, koji bi uključivao i posebno poglavlje posvećeno prekograničnom volontiranju. U izvještaju je također zabilježeno da postoji nedostatak zakonskog priznavanja volontiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te su države članice EU pozvane da stvore jasni zakonski okvir i strategiju za potporu volonterstvu. U skladu s time, izvještaj podupire prijedlog Europske komisije o stvaranju posebnog dijela Europass obrasca za životopis o stečenim vještinama (European Skills Passport), kako bi se osiguralo prekogranično priznavanje kvalifikacija stečenim kroz volonterske aktivnosti. Više o ovom izvještaju možete pročitati na http://tinyurl.com/7g5qnh8.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.