Volonterski centar Split

mladi_2Posljednja volonterska akcija "Mladi i zeleni 2", u sklopu EU projekta „Volonterski centri- spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“, kroz koji se promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih" održana je 26.4. u Park šumi na Marjanu.

Volonteri su zajedničkim snagama uz podršku djelatnika Javne ustanove za upravljanje park - šumom Marjan očistili staru kamenu kućicu od raznog granja i posječenih debala.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV- Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada, sredstvima svih partnera i Ureda za udruge, a provode ga Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom Mi i Gradom Rijekom. 


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.