Volonterski centar Split

mladi_2Posljednja volonterska akcija "Mladi i zeleni 2", u sklopu EU projekta „Volonterski centri- spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“, kroz koji se promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih" održana je 26.4. u Park šumi na Marjanu.

Volonteri su zajedničkim snagama uz podršku djelatnika Javne ustanove za upravljanje park - šumom Marjan očistili staru kamenu kućicu od raznog granja i posječenih debala.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV- Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada, sredstvima svih partnera i Ureda za udruge, a provode ga Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom Mi i Gradom Rijekom.