Volonterski centar Split

simpozij1Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom Mi i Gradom Rijekom organizirala je simpozij „Volontiranje i zapošljivost“ koji se održao 19.travnja 2012. u Rijeci.

 

Simpozij je organiziran kao završno događanje u sklopu projekta „Volonterski centri- spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“, kroz koji se promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV- Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada, sredstvima svih partnera i Ureda za udruge.

Na simpoziju je sudjelovalo oko 80 sudionika, predstavnika područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lokalne samouprave, relevantnih ministarstava te organizatora volontiranja i mladih-volontera.

Rad na simpoziju je bio podijeljen na plenarna izlaganja te rad u malim skupinama. Plenarni dio simpozija uključio je uvodna izlaganja predstavnika Grada Rijeke, Andrije Vitezića, pročelnika gradske uprave za poduzetništvo, predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Linde Krulić te predstavnice Udruge SMART, Zvjezdane Schulz Vugrin. Tijekom plenarnog dijela simpozija Gordana Šimunković iz Volonterskog centra Zagreb predstavila je Zakon o volonterstvu, dok je Gordana Forčić iz Udruge SMART predstavila rezultate projekta „Volonterski centri- spona između volontiranja i zapošljivosti mladih“. Također, kroz interaktivnu plenarnu diskusiju, predstavnici organizatora volontiranja odnosno volonteri predstavili su vlastita iskustva sudjelovanja na projektu. Naglašena je bitna razlika između volontiranja stažiranja, humanitarnog rada i rada za opće dobro.

swimpozij2A kroz rad u malim skupinama, sudionici simpozija imali su mogućnosti zajednički promišljati te razmijeniti iskustva i dobru praksu koja će biti osnova za definiranje preporuka za učinkovitije korištenje volontiranja kao jednog od načina koji omogućuje stjecanje novih znanja i vještina za tržište rada. Ujedno sudionici simpozija imali su mogućnosti definirati ključne korake i preporuke u cilju jasnije uloge i načina suradnje između regionalnih i područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Regionalnih volonterskih centara.

ZAKLJUČCI SA SIMPOZIJA


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.