Volonterski centar Split

Udruga za razvoj civilnog društva SMART, u suradnji s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom Mi i Gradom Rijeka organizira simpozij: VOLONTIRANJE I ZAPOŠLJIVOST koji će se održati u četvrtak, 19. travnja 2012. u Grand hotelu Bonavia, Rijeka, s početkom u 9:30 sati.

Udruga za razvoj civilnog društva SMART u partnerstvu s Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Udrugom MI iz Splita i Gradom Rijekom, provodi projekt „Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljivosti mladih“, kroz koji  se promovira koncept volonterstva kao novog pristupa i mogućnosti koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih.

Projekt je financiran sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, Mladi na tržištu rada.

U okviru navedenog projekta organizira se simpozij "Volontiranje i zapošljivost" koji ima za cilj okupiti predstavnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, predstavnike lokalne samouprave, relevantnih ministarstava te organizatora volontiranja i mladih - volontera.

Simpozij će omogućiti zajedničko promišljanje i razmjenu iskustava i dobre prakse koja će biti osnova za definiranje preporuka za učinkovitije korištenje volontiranja ako jednog od načina koji omogućuje stjecanje novih znanja i vještina za tržište rada. Ujedno, sudionici simpozija imati će mogućnost definirati ključne korake i preporuke u cilju jasnije uloge i načina suradnje između regionalnih i područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Regionalnih volonterskih centara.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.