Volonterski centar Split

Sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07), svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2011. godine organizirali volontiranje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu obvezni su do kraja travnja 2012. podnijeti „Izvješće organizatora volontiranja“ Ministarstvu socijalne politike i mladih. Izvješće se podnosi putem web aplikacije koja se nalazi na novoj internetskoj stranici ministarstva www.mspm.hr.

Prikupljanjem izvješća se omogućuje stvaranje još kvalitetnije osnove za praćenje doprinosa volontera ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju zemlje.

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.