Volonterski centar Split

marjan_akcijaOdržana je volonterska akcija u kojoj su volonteri očistili okoliš oko dviju kamenih kućica na Marjanu. Djelatnici Javne ustanova za upravljanje Park šumom Marjan pomogli su volonterima, na čemu smo im zahvalni te se nadamo da će ovakva akcija potaknuti i druge da se aktivnije uključe u brigu za naš okoliš.