Volonterski centar Split

PB030188Rezultati projekta "Jednake mogućnosti- inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i većoj zapošljivosti", predstavljeni su u Zagrebu, 3. studenog. Osnovni cilj projekta je doprinjeti integraciji i većoj zapošljivosti pojedinaca koji pripadaju skupinama društva koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Članice Hrvatske mreže volonterskih centara: Volonterski centar Osijek, koji su ujedno i nositelji projekta, Volonterski centar Zagreb, Udruga SMART – Volonterski centar Rijeka i Udruga Mi – Volonterski centar Split su u proteklih 11 mjeseci provodili aktivnosti iz navedenog projekta.
Dugotrajno nezaposlenim osobama (osobe nižeg obrazovanja, srednje životne dobi, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom, beskućnici, bivši zatvorenici, ovisnici i drugi pripadnici marginaliziranih društvenih skupina) omogučeno je da kroz volontiranje, na njima odgovarajučim i smislenim volonterskim pozicijama, steknu nova poznanstva, prošire svoju socijalnu mrežu, nauče nova znanja i vještine te steknu nova životna iskustva.

Na predstavljanju rezultata projekta, volonteri i organizatori volontiranja podijeliti će svoja iskustva te će svi sudionici projekta zajedno definirati izazove i preporuke na daljnjem razvoju inkluzivnog volontiranja.

Pogledajte prezentaciju sa predstavljanja:

Izazovi i perspektive


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.