Volonterski centar Split

PA280138Održana je treća cjelodnevna radionica „Timski rad, komunikacija, prezentacijske vještine“ u ciklusu edukacija za mlade nezaposlene osobe koje su se prijavile za sudjelovanje u IPA projektu Mladi na tržištu rada, Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljivosti mladih. Ciljevi radionice su: razumijevanje dinamike grupe te razvijanje grupne povezanosti, razvoj vještina suradnje, osvještavanje vlastitog stila komuniciranja te unaprijeđenje znanja i vještina komunikacije.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.