Volonterski centar Split

PA280138Održana je treća cjelodnevna radionica „Timski rad, komunikacija, prezentacijske vještine“ u ciklusu edukacija za mlade nezaposlene osobe koje su se prijavile za sudjelovanje u IPA projektu Mladi na tržištu rada, Volonterski centri – spona između volonterstva i zapošljivosti mladih. Ciljevi radionice su: razumijevanje dinamike grupe te razvijanje grupne povezanosti, razvoj vještina suradnje, osvještavanje vlastitog stila komuniciranja te unaprijeđenje znanja i vještina komunikacije.