Volonterski centar Split

mladiU sklopu IPA projekta Volonterski centri - spona između volontiranja i zapošljivosti mladih, održana je prva radionica u ciklusu edukacija za 24 mlade nezaposlene osobe iz Splita koje su se prijavile za sudjelovanje u projektu preko Volonterskog centra Udruge Mi .

Prva od tri radionice, o zakonskim okvirima volontiranja, pravima i obvezama volontera i organizacija održana je 14.listopada. Radionica je prošla u opuštenoj, radnoj atmosferi. Tijekom ovog mjeseca održati će se još dvije radionice na teme kako napisati projekt, komunikacijske vještine i timski rad.

Podsjetimo, riječ je o projektu kojeg financira Delegacija Europske komisije u RH (85%), Udruga SMART koja je i nositelj projekta te partneri (Udruga Mi, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb i Grad Rijeka). Vrijednost je € 109.855, a traje 12 mjeseci.  Projekt se provodi  u tri županije (Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Osječko-baranjska) te u Gradu Zagrebu. Ovim projektom će se promovirati koncept volonterstva kao novi pristup i mogućnost koju treba dodatno iskoristiti u smislu poboljšanja zapošljivosti mladih. Volontiranje u neprofitnom sektoru uključujući lokalnu i regionalnu samoupravu ima potencijal postati jasnim pravcem u stjecanju i unapređenju različitih kompetencija, znanja, vještina i stavova. Projekt je prvenstveno usmjeren na mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina koji pripadaju specifičnoj ciljanoj skupini dugoročno nezaposlenih te nezaposlenih mladih osoba bez radnog iskustva. Osnovne komponente projekta su: I. Uključivanje volontera i NPO centar karijera, II. Smještanje volontera u neprofitne organizacije te jedinice lokalne i regionalne samouprave, III. Jačanje suradnje između regionalnih volonterskih centara i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.