Volonterski centar Split

volonterOkrugli stol pod nazivom "Ustanove zdravstvene i socijalne skrbi - organizatori volontiranja" kojeg organizira Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, održati će se 24. listopada u Splitu.

 

Okrugli stol se organizira povodom Europske godine volontiranja 2011., a uvodno će biti predstavljen zakonodavni okvir koji regulira područje volontiranja, potencijal (vrijednosti i važnosti) volonterskog rada u aktivnostima ustanova socijalne skrbi i zdravstvenim ustanovama te predstavljanje primjera dobre prakse u korištenju volontera u ustanovama socijalne skrbi i zdravstva u RH. U raspravi i izlaganjima će sudjelovati predstavnici ustanova zdravstvene i socijalne skrbi, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Obilježavanje Europske godine volontiranja ima četiri glavna cilja čija je svrha dugoročno poticanje volonterskog rada, kao što su: uklanjanje prepreka za volonterski rad, osnaživanje volonterskih organizacija i jačanje kvalitete volonterstva, vrednovanje i prepoznavanje volonterskog rada te podizanje javne svijesti o važnosti volonterstva.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.