Volonterski centar Split

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu državne nagrade za volontiranje u 2011. godini. Državnu nagradu za volontiranje dodjeljuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.

Državna nagrada za volontiranje dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja za razdoblje od 01. listopada 2010. do 01. listopada 2011. godine, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu:

•    doprinijele poboljšanju kvalitete života više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti;

•    doprinijele aktivnom uključivanju više osoba ili skupina u društvena zbivanja;

•    doprinijele razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Javni poziv objavit će se na internet stranici Ministarstva www.mobms.hr.

Prijava kandidata/kandidatkinje mora sadržavati kompletnu dokumentaciju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranicama Ministarstva, a sve dodatne informacije moguće je dobiti na broj telefona 01/2308-555.

Rok za podnošenje Prijava kandidata/kandidatkinja za Državnu nagradu za volontiranje je 15. listopada 2011. godine.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.