Volonterski centar Split

logovcEdukacija će se održati 05. i 06. travnja 2011. u Hotel Park, Hatzeov perivoj 3, u Splitu.

Udruga Mi - Volonterski centar Split, organizira dvodnevnu edukaciju za koordinatore volontera iz područja menadžmenta volontera u sklopu projekta „JEDNAKE MOGUĆNOSTI – INKLUZIVNO VOLONTIRANJE KAO PUT PREMA INTEGRACIJI I VEĆOJ ZAPOŠLJIVOSTI“. Projekt je financiran sredstvima EU, kroz program IPA, Komponenta IV – razvoj ljudskih potencijala.

Cilj projekta je doprinijeti integraciji i većoj zapošljivosti pojedinaca koji pripadaju skupinama društva koje su u riziku od socijalne isključenosti. Cilj radionice je razviti sposobnosti, vještine, znanje i stavove sudionika uspostaviti i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama. Edukacija pokriva slijedeće teme: uvođenje volonterskog programa, pozivanje, uključivanje, educiranje, praćenje i motiviranje volontera.

Neke od prednosti uključivanja volontera u organizaciju su: povećana količina i kvaliteta pruženih usluga, veća otvorenost i bolji utjecaj na zajednicu, veće zadovoljstvo korisnika i kvalitetniji rad same organizacije. Kako je uključivanje volontera u rad organizacija civilnog društva i javnih ustanova sve češće, sve su i veći zahtjevi za kvalitetnu provedbu volonterskih aktivnosti kao i za usklađivanje s postojećim propisima, prvenstveno Zakonom o volonterstvu, koji je na snazi od lipnja 2007. godine. Projektom su obuhvaćni predstavnici ustanova i organizacija civilnog društva koje provode slijedeće djelatnosti: socijalna skrb, obrazovanje, zdravstvo.

Edukacija se zasniva na edukacijskom kurikulumu koji je razvijen od strane HMVC-a kao rezultat partnerskog programa Volonterskih centara u Hrvatskoj  (udruga MI iz Splita, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb te Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i) s međunarodnom organizacijom MOVISIE iz Nizozemske. Kao osnova za izradu edukacijskog kurikuluma koristio se SMART-ov kurikulum koji obuhvaća edukaciju iz područja menadžmenta volontera.  Na području četiri dalmatinske županije edukaciju provodi Volonterski centar udruge MI.