Volonterski centar Split

logovcEdukacija će se održati 05. i 06. travnja 2011. u Hotel Park, Hatzeov perivoj 3, u Splitu.

Udruga Mi - Volonterski centar Split, organizira dvodnevnu edukaciju za koordinatore volontera iz područja menadžmenta volontera u sklopu projekta „JEDNAKE MOGUĆNOSTI – INKLUZIVNO VOLONTIRANJE KAO PUT PREMA INTEGRACIJI I VEĆOJ ZAPOŠLJIVOSTI“. Projekt je financiran sredstvima EU, kroz program IPA, Komponenta IV – razvoj ljudskih potencijala.

Cilj projekta je doprinijeti integraciji i većoj zapošljivosti pojedinaca koji pripadaju skupinama društva koje su u riziku od socijalne isključenosti. Cilj radionice je razviti sposobnosti, vještine, znanje i stavove sudionika uspostaviti i/ili unaprijedili volonterske programe u svojim organizacijama. Edukacija pokriva slijedeće teme: uvođenje volonterskog programa, pozivanje, uključivanje, educiranje, praćenje i motiviranje volontera.

Neke od prednosti uključivanja volontera u organizaciju su: povećana količina i kvaliteta pruženih usluga, veća otvorenost i bolji utjecaj na zajednicu, veće zadovoljstvo korisnika i kvalitetniji rad same organizacije. Kako je uključivanje volontera u rad organizacija civilnog društva i javnih ustanova sve češće, sve su i veći zahtjevi za kvalitetnu provedbu volonterskih aktivnosti kao i za usklađivanje s postojećim propisima, prvenstveno Zakonom o volonterstvu, koji je na snazi od lipnja 2007. godine. Projektom su obuhvaćni predstavnici ustanova i organizacija civilnog društva koje provode slijedeće djelatnosti: socijalna skrb, obrazovanje, zdravstvo.

Edukacija se zasniva na edukacijskom kurikulumu koji je razvijen od strane HMVC-a kao rezultat partnerskog programa Volonterskih centara u Hrvatskoj  (udruga MI iz Splita, Volonterski centar Osijek, Volonterski centar Zagreb te Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i) s međunarodnom organizacijom MOVISIE iz Nizozemske. Kao osnova za izradu edukacijskog kurikuluma koristio se SMART-ov kurikulum koji obuhvaća edukaciju iz područja menadžmenta volontera.  Na području četiri dalmatinske županije edukaciju provodi Volonterski centar udruge MI.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.