Volonterski centar Split

imagesUdruga MI - Volonterski centar Split, ispred Hrvatske mreže volonterskih centara, organizira javnu diskusiju o važnosti volontiranja za socijalno uključivanje marginaliziranih skupina „UTJECAJ VOLONTIRANJA NA INTEGRACIJU I VEĆU ZAPOŠLJIVOST MARGINALIZIRANIH SKUPINA“ koja će se održati u petak, 4. veljače 2011. g. u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Bihaćka 2c, s početkom u 12:00 sati.

 

 

Osnovni cilj projekta je poticanjem inkluzivnog volontiranja doprinijeti integraciji i većoj zapošljivosti pojedinaca koji pripadaju skupinama društva koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Ovaj projekt financiran je sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 125.301,08 EUR

Volontiranje kao društveni fenomen ima moć doprinijeti kvaliteti života zajednice i društva u cjelini. Također, volontiranje u sebi sadržava potencijal osnaživanja pojedinca prema samopoštovanju, osjećaju osobnog postignuća, nove profesionalne inspiracije i još puno toga. Volontiranje posebno može osnažiti pripadnike onih skupina u društvu koji su tradicionalno bili primatelji volonterskih usluga. Suprotno takvom poimanju, upravo pripadnici tzv. marginaliziranih skupina mogu donijeti jedinstven paket vrijednosti, znanja i vještina u svaki volonterski program, a time i u svaku organizaciju. Ovako postavljeni volonterski programi razbijaju stereotipe i predrasude, doprinose borbi protiv diskriminacije i mijenjaju percepciju o tome što oni koji su do sada, u pravilu, bili korisnici, mogu doprinijeti društvu kao volonteri.

Osnovni preduvjet za  održivost ove ideje je suradnja što većeg broja ključnih dionioka, a to su: neprofitne organizacije (organizacije civilnog društva i ustanove) koje će primijeniti program inkluzivnog volontiranja i primiti volontere; organizacije civilnog društva koje rade s marginaliziranim skupinama (udruge osoba s invaliditetom, udruge nacionalnih manjina, organizacije koje rade s beskućnicima, izbjeglicama, povratnicima, zavodi za zapošljavanje i sl.); predstavnici tijela državne uprave ključnih nositelja politike socijalnog uključivanja, zapošljavanja i razvoja volonterstva.

Pozivamo vas da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete provedbi ovog projekta.


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.