Volonterski centar Split

imagesUdruga MI - Volonterski centar Split, ispred Hrvatske mreže volonterskih centara, organizira javnu diskusiju o važnosti volontiranja za socijalno uključivanje marginaliziranih skupina „UTJECAJ VOLONTIRANJA NA INTEGRACIJU I VEĆU ZAPOŠLJIVOST MARGINALIZIRANIH SKUPINA“ koja će se održati u petak, 4. veljače 2011. g. u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Bihaćka 2c, s početkom u 12:00 sati.

 

 

Osnovni cilj projekta je poticanjem inkluzivnog volontiranja doprinijeti integraciji i većoj zapošljivosti pojedinaca koji pripadaju skupinama društva koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Ovaj projekt financiran je sredstvima EU, kroz program IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 125.301,08 EUR

Volontiranje kao društveni fenomen ima moć doprinijeti kvaliteti života zajednice i društva u cjelini. Također, volontiranje u sebi sadržava potencijal osnaživanja pojedinca prema samopoštovanju, osjećaju osobnog postignuća, nove profesionalne inspiracije i još puno toga. Volontiranje posebno može osnažiti pripadnike onih skupina u društvu koji su tradicionalno bili primatelji volonterskih usluga. Suprotno takvom poimanju, upravo pripadnici tzv. marginaliziranih skupina mogu donijeti jedinstven paket vrijednosti, znanja i vještina u svaki volonterski program, a time i u svaku organizaciju. Ovako postavljeni volonterski programi razbijaju stereotipe i predrasude, doprinose borbi protiv diskriminacije i mijenjaju percepciju o tome što oni koji su do sada, u pravilu, bili korisnici, mogu doprinijeti društvu kao volonteri.

Osnovni preduvjet za  održivost ove ideje je suradnja što većeg broja ključnih dionioka, a to su: neprofitne organizacije (organizacije civilnog društva i ustanove) koje će primijeniti program inkluzivnog volontiranja i primiti volontere; organizacije civilnog društva koje rade s marginaliziranim skupinama (udruge osoba s invaliditetom, udruge nacionalnih manjina, organizacije koje rade s beskućnicima, izbjeglicama, povratnicima, zavodi za zapošljavanje i sl.); predstavnici tijela državne uprave ključnih nositelja politike socijalnog uključivanja, zapošljavanja i razvoja volonterstva.

Pozivamo vas da svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesete provedbi ovog projekta.