Volonterski centar Split

mobmsMinistarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je Javni poziv za prijavu kandidata/ kandidatkinja za dodjelu državne nagrade za volontiranje
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da daju prijedloge za kandidate/kandidatkinje za Državnu nagradu za volontiranje.
Državna nagrada za volontiranje dodjeljuje se za najznačajnije provedene aktivnosti pojedinaca/pojedinki i pravnih osoba u volonterskom radu i organiziranju volontiranja  za razdoblje od 01. listopada 2009. do 01. listopada 2010. godine, a koje su sukladno Zakonu o volonterstvu:
-    doprinijele poboljšanju kvalitete života više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti;
-    doprinijele aktivnom uključivanju više osoba ili skupina u društvena zbivanja;
-    doprinijele razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Predlagatelj kandidata/kandidatkinje za Državnu nagradu za volontiranje može biti:
-    fizička osoba odnosno svaka osoba koja je državljanin/državljanka Republike Hrvatske, te
-    pravna osoba odnosno svi potencijalni organizatori volontiranja propisani Zakonom o volonterstvu (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave).

Više informacija

Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.