Volonterski centar Split

slijaPotreban je simultani prijevod sa engleskog na hrvatski jezik na Jugoistočno europskoj konferenciji za cističnu fibrozu koja će se održati u hotelu Dubrovnik Palace, u Dubrovniku od 1.- 3. listopada ove godine.

Organizator:
Hrvatska udruga za cističnu fibrozu
Croatian Cystic Fibrosis Association

Volonteri prevodioci imaju osiguran smještaj i obroke te dobivaju potvrdu o volontiranju i sudjelovanju na konferenciji.

Svih 6 volontera prevodioca će najmanje 3 tjedna prije konferencije dobiti sve potrebne materijale kako bi se mogli pripremiti za prijevod. 

Kako je tematika konferencije usko vezana uz cističnu fibrozu volontiranje je prvenstveno namijenjeno studentima medicine/medicinskim stručnjacima kojima sudjelovanje može biti dobra prilika da upoznaju stručnjake iz raznih zemalja te steknu dodatnu edukaciju ali i pomoć ukoliko na ovu temu planiraju raditi diplomski rad.

Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga za cističnu fibrozu i Cystic Fibrosis Europe, a stručni suorganizator je Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju - sekcija za cističnu fibrozu.

Pokrovitelji konferencije su EURORDIS, Hrvatsko društvo za rijetke bolesti i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Na konferenciji će se istovremeno odvijati 3 seminara (po dvoje prevoditelja u paru):
- seminar za liječnike; svi slušači sukladno odluci Hrvatske liječničke komore dobivaju 10 bodova;
- seminar za fizioterapeute i medicinske sestre; fizioterapeuti sukladno odluci Hrvatske komore fizioterapeuta dobivaju 9 bodova; a medicinske sestre sukladno odluci Hrvatske komore medicinskih sestara dobivaju 8 bodova;
- seminar za oboljele i obitelji

Više informacija o konferenciji dostupno je na stranici

www.cisticna-fibroza.hr/Dubrovnik2010

Udruga Mi -Volonterski centar Split


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.