Volonterski centar Split

images2Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR, vrši upis zainteresiranih kandidata za početni tečaj hrvatskog znakovnog jezika i ostalih načina komunikacije


-    učenje po najnovijoj metodi
-    rad u malim grupama, 2 x tjedno
-    rad uz udžbenik i interaktivni DVD- ROM za učenje hrvatskog znakovnog jezika „Znak po znak 1“
-    instruktori su izvorni govornici hrvatskog znakovnog jezika (gluhe osobe)

Upisi se vrše u Splitu:

24. rujna 2010. od 17 sati i 1. listopada 2010. od 17 sati u prostorijama Info zone, Jerina 1Tri su razloga za učenje znakovnog jezika:
- Možeš razgovarati s punim ustima
- Možeš komunicirati pod vodom
- Znakovni jezik spaja čitajuće, gluhe i gluhoslijepe osobe


Oznaka kvalitete za volonterske centre

Volonterski centar Split ispunio je Standarde kvalitete za regionalne volonterske centre te time dobio Certifikat i Oznaku kvalitete za volonterske centre. Proces procjene volonterskih centara u Hrvatskoj kao i certifikat kvalitete za volontrske centre utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva s namjerom da se organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomogne da lakše i kvalitetnije obavljaju svoju ulogu u zajednici. Oznaku kvalitete za volonterske centre dodjeljuje Vijeće za dodjelu oznake kvalitete za volonterske centre (VDOKVC) nakon provedene evaluacije samoprocjene i drugih propisanih izvora informacija, nakon što se utvrdi da procjenjivani volonterski centar zadovoljava Standarde za volonterske centre. Oznaka kvalitete dodjeljuje se volonterskom centru na 3 godine.