naziv

Standardi kvalitete za volonterske centre

Volonterski centri (VC) djeluju kao kontakt točke koje povezuju, podržavaju i osnažuju građane i organizacije koji žele volontiranjem izgrađivati sebe i svoje zajednice i doprinijeti rješavanju konkretnih problema i potreba u društvu.

Uloga volonterskog centra u zajednici obuhvaća:
• Pružanje informacija o volontiranju (koncept, mogućnosti, Zakon o volonterstvu…);
• Povezivanje volontera i organizatora volontiranja = vođenje volonterske burze;
• Savjetovanje i edukaciju djece, mladih i drugih građana o volontiranju;
• Kreiranje kvalitetnih volonterskih programa kroz edukaciju i osnaživanje organizatora volontiranja;
• Pokretanje i provedbu projekata usmjerenih na uključivanje svih građana i organizacija u izgradnju društva kroz volontiranje;
• Stvaranje poticajnog okruženja za volontiranje u zajednici kroz promociju i zagovaranje.

Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete za volonterski centar utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV). Osmislili smo ih u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomognemo da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih osnovnih korisnika – građana (volontera) i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu.

Svrha procesa procjene volonterskih centara je:
• definirati osnovnu razinu usluge koju svaki volonterski centar mora pružati građanima (volonterima) i organizatorima volontiranja te ostalim korisnicima i dionicima;
• pružiti jasan i objektivan okvir za procjenu kvalitete i reviziju aktivnosti;
• doprinijeti isticanju kvalitete usluga volonterskih centara i njihovog ugleda u javnosti;
• pružiti mogućnost za unaprjeđenje kapaciteta.

HCRV, kroz regionalne volonterske centre (RVC), osigurava potrebnu podršku volonterskim centrima koji žele u svojem radu postići postavljene standarde. Više o Standardima kvalitete za volonterske centre možete pročitati OVDJE, a za svu dodatnu dokumentaciju, obratite nam se e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili telefonski (021/329-137, 021/329-135).

Volonterski centri (VC) djeluju kao kontakt točke koje povezuju, podržavaju i osnažuju građane i organizacije koji žele volontiranjem izgrađivati sebe i svoje zajednice i doprinijeti rješavanju konkretnih problema i potreba u društvu.

Uloga volonterskog centra u zajednici obuhvaća:
• Pružanje informacija o volontiranju (koncept, mogućnosti, Zakon o volonterstvu…);
• Povezivanje volontera i organizatora volontiranja = vođenje volonterske burze;
• Savjetovanje i edukaciju djece, mladih i drugih građana o volontiranju;
• Kreiranje kvalitetnih volonterskih programa kroz edukaciju i osnaživanje organizatora volontiranja;
• Pokretanje i provedbu projekata usmjerenih na uključivanje svih građana i organizacija u izgradnju društva kroz volontiranje;
• Stvaranje poticajnog okruženja za volontiranje u zajednici kroz promociju i zagovaranje.

Proces procjene volonterskih centara i oznaku kvalitete za volonterski centar utemeljio je Hrvatski centar za razvoj volonterstva (HCRV). Osmislili smo ih u želji da organizacijama koje djeluju kao volonterski centri pomognemo da kvalitetnije i lakše ostvaruju ovu ulogu, na korist svojih osnovnih korisnika – građana (volontera) i organizatora volontiranja, kao i drugih dionika na koje utječu.

Svrha procesa procjene volonterskih centara je:
• definirati osnovnu razinu usluge koju svaki volonterski centar mora pružati građanima (volonterima) i organizatorima volontiranja te ostalim korisnicima i dionicima;
• pružiti jasan i objektivan okvir za procjenu kvalitete i reviziju aktivnosti;
• doprinijeti isticanju kvalitete usluga volonterskih centara i njihovog ugleda u javnosti;
• pružiti mogućnost za unaprjeđenje kapaciteta.

HCRV, kroz regionalne volonterske centre (RVC), osigurava potrebnu podršku volonterskim centrima koji žele u svojem radu postići postavljene standarde. Više o Standardima kvalitete za volonterske centre možete pročitati OVDJE, a za svu dodatnu dokumentaciju, obratite nam se e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili telefonski (021/329-137, 021/329-135).

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.