naziv

Standardi kvalitete volonterskih programa za organizatore volontiranja

Standardi kvalitete volonterskih programa sastoje se od dvije cjeline:

- Uvod čine informacije o tome što znači kvaliteta za organizatore volontiranja kao i što se misli pod pojmom volonterski program te kako primijeniti standarde kvalitete i kome su namijenjeni.

- Standardi kvalitete volonterskih programa predstavljaju same standarde i njima pripadajuće kriterije kvalitete te predložene moguće dokaze kojima organizacija dokazuje u kojoj mjeri određeni volonterski program zadovoljava minimalne standarde kvalitete.

Pojam "kvaliteta" često se koristi kao vrlo širok pojam, ali kada razmišljamo o kvaliteti i organizatorima volontiranja, onda mislimo na učenje i prepoznavanje što organizacija radi dobro, a što nastoji poboljšati u području organiziranja i uključivanja volontera u rad organizacije. Standardi kvalitete za volonterske programe dokazuju i unaprjeđuju učinkovitost rada organizacije s volonterima te doprinose unaprjeđenju vjerodostojnosti i ugledu organizacije u zajednici u kojoj djeluje.

Volonterski program obuhvaća sve segmente o kojima organizator volontiranja mora voditi računa ako uključuje volontere u svoje aktivnosti, ili usluge koje pruža različitim ciljanim skupinama. Volonterski program je zajednički naziv za programe, projekte i aktivnosti koje se provode u okviru organizacije, a u koje su uključeni volonteri – od neposrednog rada s korisnicima do volontiranja u upravljačkim tijelima organizacije. Volonterski program podrazumijeva skup svih volonterskih aktivnosti i poslova koji se provode s namjerom unapređenja i pomoći u provedbi misije vaše organizacije.

Volonterski program se zasniva na ciklusu menadžmenta volonterskih programa i daje odgovore na pitanja zašto uključujemo volontere, što time postižemo, kako i gdje ih uključujemo, na koji način ih pripremamo za aktivnosti u koje će se uključiti, na koji način pratimo njihov rad i pružamo im podršku te na koji ih način nagrađujemo za njihov volonterski angažman.

Organizator volontiranja treba napraviti samoprocjenu vodeći se već definiranim Standardima kvalitete i pripadajućim kriterijima. Svaki standard i kriterij se procjenjuju prema popisu predloženih dokaza. Predloženi dokazi u Standardima kvalitete za volonterske programe nisu ujedno i jedini dokazi koje organizacija može imati.

Cijeli dokument Standarda kvalitete volonterskih programa za organizatore možete preuzeti OVDJE.

LOGO MRMSOSP h

Program Regionalnog volonterskog centra Split sufinanciran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.